Elektro Tehnički Portal

LM2596 DC-DC pretvarač

 

Shema prikazuje Popularni IC LM2596-ADJ pomoću kojeg se s svega nekoliko komponenti može napraviti kvalitetno napajanje. Radi se o buck ili step-down DC-DC pretvaraču koji je idealan za smanjivanje istosmjernog napona na željenu razinu uz minimalne gubitke. 

Na shemi gore vidite prikaz jedne izvedbe pretvarača. Napon se regulira potenciometrom P1. Izlazna struja je 2A, a može se povećati i do 3A ako se IC montira na odgovarajući hladnjak. Na slici dolje vidite gotov uređaj izveden prema gore danoj shemi u SMD izvedbi.

Tehnički podaci:
Efikasnost: do 92%

Ulazni napon: 4,5-40V
Izlazni napon: 1,5-35V
Izlazna struja: 2A (3A)


 

Tags: pretvarač, shema