Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Električne instalacije

Razine osvjetljenosti prema EN 12464

Legenda korištenih oznaka:

  • Em (lx) - srednja horizontalna rasvjetljenost na radnoj površini (određuje se za radno područje na radnoj visini Hr
    Radna visina, ako nije drugačije definirano, iznosi Hr = 0,85 m. Za hodnik_ Hr = 0,2 m)
  • UGRL - faktor blještanja
  • Ra - faktor uzvrata boje
 

Na slici ispod dan je Kruithofov dijagram, za određivanje boje svjetlosti

Usporedba žarulja prema snazi i svjetlosnom toku

U tablici ispod možete naći podatke koji pokazuju prednost LED i štednih žarulja u usporedbi sa običnim žaruljama sa žarnom niti. Iz tablice se vidi potrebna snaga odabrane žarulje za željeni svjetlosni tok.

 

Svjetlosni tok
(lm)

Obična žarulja sa
žarnom niti
(W)

Štedna ili fluokompaktna
žarulja
(W)

LED Žarulja
(W)

 
220 25 5 - 7 2 - 3
450 40 8 - 12 4 - 5
890 60 13 - 18 6 - 8
1210 75 18 - 22 9 - 13
1750 100 23 - 30 16 - 20
2780 150 30 - 55 25 - 28