Elektro Tehnički Portal

timer

Interval timer

Shema prikazuje jednostavan timer kojem se može podesit vrijeme za koje je uključen relej i vrijeme za koje je isključen relej pomoću potenciometara P1 i P2. Princip rada je sljedeći: Kondenzator C2 se puni preko potenciometra P1 i diode D2. Za to vrijeme je relej uključen. Drugi dio ciklusa, kada je relej ugašen, kondenzator C2 se prazni preko potenciometra P2.
Pri naponu od 12V i danim vrijednostima komponenti maksimalno vrijeme zadrške je oko 5min. Ako vam trebaju druge vrijednosti promijenite lanac komponenti P1-P2-C2.

Odgoda gašenja 1

Shema gore prikazuje uređaj koji gasi relej sa malom zadrškom, popularnije zvano off-delay. Kada nestane upravljački napon na kontaktu k, kondenzator se polako prazni, nakon određenog vremena tranzistor prestane vodit i isključi relej. Vrijeme zadrške se određuje mijenjanjem vrijednosti kondenzatora C1.

Odgoda gašenja 2

Shema gore prikazuje još jedan uređaj koji gasi relej sa malom zadrškom. Mijenjanjem vrijednosti otpornika R1 podešava se vrijeme kašnjenja releja. S vrijednostima navedenim u shemi zadrška iznosi cca 15 sec.

Odgoda paljenja

Shema releja za odgodu paljenja. Neobično spojeni tranzistor T1 služi kao zener dioda koja podiže napon prorade tranzistora T2 na 8V. Obični bipolarni tranzistor ima dosta visok napon prorade između emitera i baze, a to je iskorišteno u gore danoj shemi. Vrijeme odgode se podešava promjenom kondenzatora C1. Prema komponentama na shemi to vrijeme iznosi cca 7sec. Relej treba biti 12V sa otporom špule od 75Ω ili više.