Elektro Tehnički Portal

regulacija

230V dimer s trijkom

Shema prikazuje jednostavan dimer koji se spaja direktno na 230V. Glavna komponenta je trijak TIC226D, može podnijeti struju do 8A (cca 1800W). Ako mislite regulirat trošila veće snage svakako montirajte trijak na hladnjak.

Regulator brzine istosmjernog motora v1

Shema prikazuje kako izraditi jednostavan regulator napona male snage koji se temelji na padu napona dioda. Svaki upotrebljeni gretz ima paralelno spojene dvije diode u seriji te stvori pad napona od 1,4V i time smanjuje priključni napon za istu vrijednost. Koristiti  gretzova koliko stupnjeva regulacije trebate. Odabrani nivo napona odabire se pomoću višepoložajne izborne sklopke. Prema željenom naponu i struji odaberite odgovarajući gretz i sklopku. Ako vam treba preciznija regulacija može se koristiti kratko spojeni izmjenični ulaz na gretz. Na tom izvodu je pad napona 0,7V.

Regulator brzine istosmjernog motora v2

 
 

Shema prikazuje jednostavan regulator za 12V motore male snage. Princip rada se temelji na činjenici da je brzina istosmjernog motora proporcionalna naponu narinutom na njega. Brzina odnosno napon motora regulira se potenciometrom P1. Moguće je podesiti bilo koju vrijednost napona od 0-12V. Ova vrsta regulacije daje dobre rezultate pri visokom i srednjem broju okretaja, nedostatak je loša regulacija na malim okretajima. Tranzistor T2 potrebno je montirati na hladnjak.

Regulator brzine PC ventilatora

 

 

Shema prikazuje jednostavan regulator broja okretaja ventilatora u odnosu na temperaturu hladnjaka ili kućišta na koji je namontiran. Sklop je namijenjen smanjenju buke ventilatora u slučajevima kada nije potrebno da rade na maksimalnom broju okretaja. Otpornik R2 služi za podešavanje minimalne brzine ventilatora na kojoj će se vrtjeti odmah po uključenju uređaja. Možete ga izbaciti ako ne želite da ventilator stalno radi bez obzira na temperaturu. S porastom temperature otpor termistora R1 pada što uzrokuje rast struje kroz tranzistor T1 i povećanje brzine ventilatora. Temperatura na kojoj će proraditi podešava se na potenciometru P1. Termistor R1 je potrebno montirati na hladnjak ventilatora.

Regulator nivoa vode

 

 

Shema jednostavnog uređaja koji kontrolira električnu pumpu i drži razinu vode spremnika između dvije zadane točke. Kada razina vode padne ispod nivoa senzora S2 zatvori se njegov kontakt koji preko T1 i releja upali motor pumpe. Pumpa radi sve dok ne digne razinu vode do senzora S1. S1 i S2 su klasični senzori nivoa s plovkom koje možete vrlo jednostavno napraviti i sami od reed releja i magneta pričvršćenog na komadić plutajućeg materijala.