Elektro Tehnički Portal

indikator

Indikator mrežnog napona

Najjednostavnija aplikacija koju možete napravit s tinjalicom je indikator mrežnog napona. Jednostavno spojite tinjalicu u seriji s otpornikom direktno na 230V. Normalni radni napon tinjalice je oko 60-80V i struja reda veličine 1mA. Zato mora imati otpornik u seriji, vrijednost nije kritična, i može varirati u odnosu na tip tinjalice. Uglavnom se koristi otpornik od 150KΩ.

Indikator napunjenosti 12V olovnog akumulatora

Shema prikazuje uređaj na kojem će se upaliti LED1 kada napon prijeđe 13.6V, predviđen je za ugradnju u već postojeći 12V punjač olovnih akomulatora. Vrijednost proradnog napona je podešena zener diodama D1 i D2, pa se isti može promijeniti ako upotrijebite druge zener diode.

Indikator prazne baterije 9V

Shema prikazuje jednostavan indikator stanja baterije. Ovdje je prikazan primjer za 9V bateriju. Spaja se paralelno bateriji poslije prekidača za uključenje uređaja koji kontroliramo.
Kada se spoji nova baterija LED1 kratkotrajno zasvijetli  i nakon nekog vremena se ugasi što znači da je baterija ispravna. Što je baterija praznija vrijeme koje LED1 svijetli se produžuje, sve dok se toliko ne produži da se LED1 uopće ne ugasi, to znači da je baterija prazna.
Indikator se može preraditi za drugi napon zamjenom otpornika R2.

Indikator smjera okretnog magnetskog polja

Klik za vecu sliku

Shema prikazuje jednostavan instrument koji će vam pomoći da odredite smjer trofaznog okretnog magnetskog polja ili laički rečeno na koju stranu će se motor okretati kad ga spojite na mrežni priključak. Tinjalica Ne1 pokazuje desni smjer polja, a Ne2 lijevi. Sklop je dosta malih dimenzija tako da se može ugraditi u industrijsku UKO-UTO priključnicu.

Indikator telefonskog zvona

Normalni napon telefonske linije je 48V, a kad zvoni skoči na 100V. Pošto je proradni napon tinjalice oko 80V vjerojatno vam je već jasan princip rada ove sheme. Znaci kada je napon 48V tinjalica ne svijetli, čim pređe 80V odnosno digne se na 100V tinjalica zasvijetli što znači da telefon zvoni.

Indikator zauzetosti telefonske linije

 

Shema prikazuje jednostavan uređaj koji će vam pokazati da li je telefonska linija zauzeta. Osobito korisno ako imate više telefona spojenih na raznim lokacijama. Normalni napon telefonske linije je 48V, kada se podigne slušalica padne na 25V. Upravo taj "pad napona" osjeti gore prikazani sklop i upali LEDicu da vas upozori.
R3 ograničava struju kroz Z1 i drži uključen T2, koji preko R2 drži isključen T1. R1 služi za ograničenje struje kroz LED1 ovisno o tipu koji koristite.

Kontrola ispravnosti osigurača

Uređaj prikazan ovom shemom služi za kontrolu ispravnosti osigurača, na način da tinjalica "Ne":

  • konstantno gori - znači da je osigurač ispravan
  • treperi - znači da je osigurač pregorio
  • je ugašena - znači da nema mrežnog napona

Princip rada:
Kada je osigurač ispravan, kondenzator se puni vrlo brzo preko otpornika R1 i R2 zato što je R2 relativno malog otpora. Tada tinjalica gori, ustvari treperi ali na frekvenciji od 50 Hz tako da se i ne vidi da treperi. Drugi slučaj je kada osigurač pregori, tada se kondenzator puni preko samo jednog otpornika koji je relativno velike otpornosti što uzrokuje sporije treperenje. Princip rada je isti kao za već opisan Treptač na ovoj web stranici.

Kontrola uzemljenja

Shema prikazuje kako napraviti uređaj za kontrolu ispravnosti uzemljenja. Pošto se sastoji od svega 3 komponente najbolje ga je cijelog ugraditi u šuko utikač. Princip rada je jednostavan. Temelji se na činjenici da su zaštitni (PE) i neutralni (N)  vodič spojeni u ormariću gdje se nalaze osigurači ili u onome gdje se nalazi brojilo. Na taj način je tinjalica kratko spojena što onemogućuje da svijetli. U slučaju da se zaštitni vodič odspoji ili iz bilo kojeg razloga prekine na tinjalicu dolazi puni napon i ona zasvijetli, što naravno indicira na problem sa uzemljenjem.

LED indikator protoka struje

Shema prikazuje izvedbu vrlo jednostavnog indikatora da je neko trošilo uključeno ili bolje indikatora koji pokazuje da teče struja a ne samo da postoji napon na trošilu. Princip rada je jako jednostavan, istosmjerna ili izmjenična struja koja teče kroz diode stvara na njima pad napona koji je dovoljan da zasvijetli LEDica. Pošto se radi o jako malom padu napona koristiti crvene LEDice sa što manjom strujom prorade. Ova shema se može koristiti za bilo koji napon samo pazite da dobro dimenzionirate diode ili gretz. Uzmite barem 2x jače diode od nazivne struje koja teče strujnim krugom. Posebno budite oprezni ako koristite ovu shemu na naponu 230V, sve dobro izolirajte i smjestite u plastičnu kutijicu da se zaštitite od dodirnog mrežnog napona.

ON - OFF indikator za 230V

 

Uređaj je namijenjen za indikaciju stanja nekog uređaja ili bolje rečeno sklopke S1. Znači kada je S1 otvorena ili uređaj ugašen upaljena je zelena LED1, a kada je zatvorena ili uređaj radi upaljena je crvena LED2.
Princip rada se temelji na tome da sklopka S1 kada se zatvori, tranzistor T1 dovede u zasićenje i kratko spaja odnosno gasi LED1.
Sklopka S1 mora biti predviđena za napon od 230V i mora podnositi struje trošila kojim upravlja!!

Reed LED indikator za 12V instalaciju

Na shemi vidimo jednostavan indikator ispravnosti nekog trošila. Recimo za kontrolu ispravnosti svjetala u autu. Princip rada je jednostavan. Kada struja teče kroz vodič koji je namotan na reed relej, kontakti se zatvore i upali se LED1 kao indikacija da je sve ispravno, ako pregori žarulja ili neko drugo trošilo, prestane teči struja i LED se gasi.
Broj zavoja koje treba namotati na reed relej najbolje odredite eksperimentalno. Na primjer za H4 žarulju od 50W meni je trebalo 6 zavoja žice.