Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Sheme
  • Pretvarači
  • Pretvarač (SMPS) od releja

Pretvarač (SMPS) od releja

Ova shema se uglavnom koristi za prikaz principa rada SMPS pretvarača napona. Nije namijenjena za stalnu primjenu, ali može poslužiti ako na brzinu trebate podignut neki napon. Relej je spojen da radi kao vibrator, znači kad zavojnica (špula) releja dođe pod napon, privuče normalno zatvoreni kontakt preko kojeg je spojena i sama sebi prekine napajanje. Zatim se vrača u prvobitni položaj i cijeli ciklus počinje iz početka. Kod svakog prekida samoindukcijom se oslobađa energija iz zavojnice koja se ispravlja i filtrira pomoću D1 i C1. Izlazni napon je cca 150V, što ovisi o vrsti releja. Manji t.j. brži releji daju veći izlazni napon a osciliraju na frekvenciji od 100-200Hz.

Tags: shema, pretvarač, relej