Elektro Tehnički Portal

Demagnetizacija lemilicom

Sigurno su vam puno puta pomogli namagnetizirani alati, najbolji primjer je sigurno odvijač. Kad vam ispadne vijak na nepristupačno mjesto sigurno ste ga lako upecali vrhom namagnetiziranog odvijača. Čak i ako nije namagnetiziran, to se vrlo lako napravi prislanjanjem na jaki permanentni magnet. A što napraviti kad vam upravo ta osobina smeta, kad radite na malom prostoru pa vam se za pincetu ili odvijač lijepe matice ili neki drugi sitni metalni predmeti?  Znamo da se metal demagnetizira izlaganjem jakom izmjeničnom magnetskom polju. Pogledajte na gore priloženom video isječku kako se to radi sa pištolj lemilicom. Ova vrsta lemilice stvara toplinu protokom jako velikih struja kroz bakreni vrh, što znaci da oko istog vlada jako magnetsko polje, a upravo to nam je potrebno za demagnetizaciju. Postupak je sljedeći: upalite lemilicu i par puta lagano provucite alat kroz bakreni vrh. Metoda je vrlo jednostavna i može se primijeniti na sve alate napravljene od čelika.

Testiranje daljinskog upravljača kamerom

Video prikazuje jednostavnu metodu kako ispitati IC (Infra Crveni) daljinski upravljač. IC LED-icu ili prednji kraj daljinskog upravljača usmjerite prema objektivu digitalnog fotoaparata ili mobitela. Kada pritisnete bilo koju tipku, na displayu bi trebali vidjeti svjetlo koje blago treperi kao na priloženom video isječku. U protivnom daljinski upravljač je neispravan.

Razlog zašto vidite ovo svijetlo leži u tome što je CCD senzor od kamere osjetljiv na IC spektar svjetlosti a ne samo dnevni. To omogućuje kameri bolje slike u noćnim uvjetima ali može se iskoristiti i za detekciju IC svjetla kao u našem slučaju.

Pokretanje koračnog motora

Jednostavan način kako pustiti u pogon stepper ili koračni motor. Inače neće raditi bez kontrolera pa ova metoda može poslužiti za provjeru ispravnosti motora. Sve što vam treba je kondenzator od 6,8uF i 12V izvor izmjeničnog napona. Spojite motor prema gore danoj shemi, na taj način napravimo fazni pomak od 90° između dvije grupe namota što je dovoljno da se motor pokrene. Kondenzator može biti folijski s radnim naponom barem duplo većim od napona napajanja.