Elektro Tehnički Portal

TN-C

Tipovi NN mreža (HRN HD 60364-1)

Prema Hrvatskim i europskim normama razlikujemo 3 osnovna tipa NN mreža, a to su TN, TT i IT. Označavaju se kombinacijom 2 slova koja imaju sljedeće značenje:

Prvo slovo označava odnos između uzemljenja i transformatora ili generatora.

  • T - direktni spoj zvjezdišta transformatora s uzemljenjem. (T = Tera)
  • I - nema spoja sa uzemljenjem, zvjezdište transformatora je izolirano od uzemljenja (I = Isolation)

Drugo slovo označava odnos između uzemljenja i trošila ili potrošača spojenog na mrežu

  • T - direktni spoj kućišta potrošača na uzemljenje.
  • N - spoj kućišta potrošača na uzemljeni dio mreže