Elektro Tehnički Portal

TEL

Indikator telefonskog zvona

 

Korisna shema ako vam treba indikacija da telefon zvoni u bučnoj sredini. Recimo u nekoj radionici gdje se inače telefon ne čuje od buke strojeva, preko izlaznog releja spojite brodsku svjetiljku s crvenom žaruljom.
Napon telefonske linije iznosi oko 100V @ 20Hz kad telefon zvoni što znači da reaktancija C1 iznosi oko 6 kΩ a struja kroz relej je time ograničena na cca 14 mA. Kao dodatna zaštita releja od strujnih i naponskih udara predviđeni su R1 i Z1. Sklop se napaja iz tk mreže i ne treba vanjski izvor napajanja.

Indikator telefonskog zvona

Normalni napon telefonske linije je 48V, a kad zvoni skoči na 100V. Pošto je proradni napon tinjalice oko 80V vjerojatno vam je već jasan princip rada ove sheme. Znaci kada je napon 48V tinjalica ne svijetli, čim pređe 80V odnosno digne se na 100V tinjalica zasvijetli što znači da telefon zvoni.

Indikator zauzetosti telefonske linije

 

Shema prikazuje jednostavan uređaj koji će vam pokazati da li je telefonska linija zauzeta. Osobito korisno ako imate više telefona spojenih na raznim lokacijama. Normalni napon telefonske linije je 48V, kada se podigne slušalica padne na 25V. Upravo taj "pad napona" osjeti gore prikazani sklop i upali LEDicu da vas upozori.
R3 ograničava struju kroz Z1 i drži uključen T2, koji preko R2 drži isključen T1. R1 služi za ograničenje struje kroz LED1 ovisno o tipu koji koristite.

VoIP adapter za fiksni telefon

Shema prikazuje uređaj kojim možete koristiti VoIP programe na kompjuteru običnim fiksnim telefonom. Recimo Skype koristit bežičnim telefonom. S jedne strane je predviđen klasični telefonski utikač RJ11 na koji se spaja telefon, a s druge 3.5mm audio utikači „banane“ za spoj na audio sustav kompjutera. Pojačanje mikrofona možete regulirati otpornikom R3. Sve vrijednosti od 100-690kR su prihvatljive pa eksperimentirajte. Nije loša ideja umjesto R3 ugraditi potenciometar.