Elektro Tehnički Portal

lux

Razine osvjetljenosti prema EN 12464

Legenda korištenih oznaka:

  • Em (lx) - srednja horizontalna rasvjetljenost na radnoj površini (određuje se za radno područje na radnoj visini Hr
    Radna visina, ako nije drugačije definirano, iznosi Hr = 0,85 m. Za hodnik_ Hr = 0,2 m)
  • UGRL - faktor blještanja
  • Ra - faktor uzvrata boje
 

Na slici ispod dan je Kruithofov dijagram, za određivanje boje svjetlosti