Elektro Tehnički Portal

alarm

Alarm za detekciju vode 1

Klik za vecu sliku

Shema prikazuje uređaj koji služi za detekciju vode, kada sonde dođu u doticaj sa vodom, alarm se zvučno oglasi. Sastoji se od svega 5 komponenti koje su lako dobavljive. IC CD4047 je CMOS izvedbe pa malo pripazite na statiku dok ga ugrađujete. Sonde mogu biti bilo koje dvije metalne površine. Najbolje je vijke ugraditi na rubove PCB pločice, na taj način ste dobili stalak koji drži cijeli uređaj iznad vode i bilo koja dva vijka možete iskoristiti kao sonde. Podešavanje alarma se svodi na to da rukom dotaknete sonde ili stavite sonde uređaja u vodu te podešavate potenciometar P1 dok ne dobijete zadovoljavajući zvuk iz piezo zvučnika.

Alarm za detekciju vode 2

 

 

Shema prikazuje sklop za detekciju vode. Sastoji se od dva NPN tranzistora. Kada nema vode tranzistor T1 je blokiran preko otpornika R2 spojenog na masu. Kada otpor senzora padne ispod 4MOhma, T1 provede zajedno sa T2 što upali piezo zujalicu. Alarm je aktivan nekih 15-20 sekundi dok se kondenzator C1 ne isprazni. Nakon alarma potrebno je sačekati oko 5 min da se kondenzator napuni i uređaj opet bude spreman za uporabu.
Senzor mogu biti obične 2 žice na površini gdje se može pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi.

 

Shema prikazuje sklop za detekciju vode. Sastoji se od dva NPN tranzistora.Kada nema vode tranzistor T1
 
je blokiran preko otpornika R2 spojenog na masu. Kada otpor senzora padne ispod 4MOhma, T1 provede
 
zajedno sa T2 što upali piezo zujalicu. Alarm je aktivan nekih 15-20 sekundi dok se kondenzator C1 ne
 
isprazni. Nakon alarma potrebno je sacekati oko 5 min da se kondenzator napuni i uređaj opet bude
 
spreman za uporabu.
Senzor mogu biti obicne 2 žice na površini gdje se moze pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti
 
žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi.

 

Alarm za detekciju vode 3

Shema prikazuje jednostavan uređaj za detekciju izljeva vode. Kada na senzor dođe voda, kroz njega poteče struja koja aktivira tiristor Th1 a on zujalicu koja se zvučno oglasi. Alarm ostaje aktivan dok se ne prekine napajanje. Umjesto zujalice moguće je ugraditi relej ili indikacijsku žaruljicu.
Senzor mogu biti obične 2 žice na površini gdje se može pojaviti voda. Bolja opcija bi bila zalemiti žice na PCB pločicu raspoređene kako je otprilike prikazano na shemi ili izraditi PCB prema istom rasporedu. Razmak između vodova mora biti što manji.

 

Jednostavni alarm s tiristorom

Shema predstavlja najjednostavniju moguću izvedbu alarma. Kada aktivirate sklopku S2, tiristor Th1 provede i alarm (u ovom slučaju žarulja La1) se upali i ostaje upaljen sve dok se cijeli krug ne resetira djelovanjem na sklopku S1.
Tiristori se znaju sami upaliti kod naglog porasta napona napajanja (uključenja sklopa) pa C1 služi da ublaži taj nagli porast i spriječi lažno uključenje. Ako se to ne događa možete izostaviti C1 iz sheme. Drugi slučaj lažnog uključenja je samoindukcija u kabelima koji vode do Gatea tiristora. To se eliminira ugradnjom kondenzatora C2 koji se isto može izostaviti ako se to ne događa.